در حال بارگذاری ...

۱. باید به گروههای سیاسی فعال موجود فرصت داده شود تا آنها با فساد مقابله کند. این به معنای رد اسقاط نظام و تلویحاً شاید رد برکناری دولت است.

۲. نباید حضور یا عدم حضور در اعتراضات اخیر معیار سنجش افراد شود. این شاید تاکید بر پرهیز از چیزی است که پس از سال ۸۸ در ایران رخ داد. بحث ساکتین فتنه و فتنه‌گران و... .

۳. بند چهارم عینا به آمریکا و جبهه های ضد مقاومت اشاره دارد چرا که از جناح‌های داخلی و خارجی سخن می گوید که در «دهه های گذشته» در «سرکوب» ملت دست داشته اند. جناح های سیاسی کنونی در عراق هنوز دهه ها بر مردم حکومت نکرده و مصداق سرکوب مردم نیستند.

۴.مرجعیت تاکید داشته که برخی طرف‌های خارجی به دنبال سوء استفاده از اعتراضات هستند. اگر مرجعیت را حکم قرار دهیم پس دخالت خارجی در اعتراضات اخیر توهم توطئه نبوده است.

۵.در بند پنجم، منظور از «هر کس که به آن ها در مسیر مبارزه با تروریسم داعشی و دفاع از ملت و مقدسات عراق پیوسته است», یقینا حشدالشعبی است. حال تاکید مرجعیت در رابطه با این سازمان را ببینید: همه باید احترام آن ها را حفظ کنند، این ها بر گردن همه حق دارند، نباید فداکاری آن ها فراموش شود، نباید کلمه ای که جانفشانی بسیار آن ها را کوچک می شمارد، به گوششان برسد.

۶ . تاکید بر «افرادی که تا امروز در مرز ها و اطراف آن ها در پایگاه های حساس مستقر هستند» در واقع تصریح بیشتر بر حشدالشعبی است. اکنون حشدالشعبی در مناطق غربی الانبار در مجاورت با بازمانده های داعش مستقر است. حساس ترین مرزهای عراق.
واکاوی عراق
 
مطالب مرتبط

نتایج انتخابات 2021 عراق، سناریوهای تشکیل دولت و
موضوع اعتراضات به نتایج و چالش های پیش روی آن

نتایج انتخابات 2021 عراق، سناریوهای تشکیل دولت و
موضوع اعتراضات به نتایج و چالش های پیش روی آن

انتخابات زود هنگام 2021 عراق در تاریخ 10 اکتبر برگزار شد و تقریبا همان شب نیز برخی خبرها درخصوص نتایج اولیه به گوش رسید که برای مثال در وهله اول حاکی از از دست دادن تعداد قابل توجهی از کرسی های پارلمان برای فتح و نیز حفظ کرسی هایی برای مقتدی صدر و نتایج قابل توجهی برای حزب امتداد ...

|

 ائتلاف سائرون

 ائتلاف سائرون

در نظام‌های انتخاباتی در همه جای دنیا مرسوم است که احزاب و جریانات در آستانه‌ی انتخابات با هم تفاهم کرده و ائتلاف‌هایی را تشکیل دهند. این رسم در عراق نیز حاکم است و هر 4 سال و در جریان انتخابات، ائتلاف‌های جدیدی تشکیل می‌شوند.

|

اقتصاد عراق

اقتصاد عراق

اقتصاد عراق کارشناسان بر این باورند، حدود 90% درآمد خارجی کشور عراق برپایه نفت میباشد. عدم توسعه در زمینه های دیگر منجر به تمرکز ...

|

نظرات کاربران