در حال بارگذاری ...


نکاتی پیرامون ترور هشام الهاشمی

 

سیدمحمد سرکشیکیان

 

 

دوستانی که یادداشت قبلی را خوانده باشند در یادداشت اشاره شد که برنامه امریکایی ها برای جداسازی فصائل مقاومت از جریان حشدالشعبی و خلع سلاح ایشان، در دستور کار قرار گرفته است چرا که از جدیدترین موانع حضور ایشان در عراق بازوی رسانه ای مقاومت است. 
و گفته شد که باید اتفاقات عراق را در این پازل تحلیل نمود.

سناریوی اول:
لذا در مورد ترور هشام الهاشمی اگرچه سناریوهای مختلفی متصور است ولی بنظر بنده قوی ترین سناریو، طراحی این ترور توسط آمریکایی هاست که گام بعدی هدف خویش را استارت زده اند.
چه این ترور مستقیم به دست عوامل آمریکا باشد و چه با چراغ سبز ایشان به جریانی از داخل عراق باشد، این طرح آمریکایی است .
از دلایل این گزاره میتوان به هجمه هماهنگ و سازماندهی شده ایشان علیه مقاومت بلافاصله بعد از ترور اشاره کرد که همه شخصیتهای رسانه ای خویش را برای این مسأله به میدان آورده اند.
همچنین نگاهی به بیانیه الکاظمی و برهم صالح و اتهام هردو به دست داشتن  جریان خارج قانون (اشاره غیرمستقیم به فصائل مقاومت ) در ترور، نشان از بازی آمریکا با برگی دیگر از پازل برای حذف جریان مقاومت دارد.

 


نکته سوم اینکه اگر بخواهیم به نفع طرفین از این ترور نگاهی بیاندازیم برای جریان مقاومت نفع خاصی نمیتوان متصور بود بخصوص در این وضعیت که فشار افکار عمومی را بر فشار درگیری با آمریکا بر فصائل می افزاید.  و این جریان امریکایی است که به بهانه این ترور هجمه را سنگین می کند.

سناریوی دوم:

اما سناریوی دوم که جریان مقاومت بر این سناریو تاکید دارد ترور توسط داعش می باشد که بنده این احتمال را خیلی ضعیف می‌دانم. از اخبار و استنادات فوتوشاپی به داعش که در رسانه ها منتشر شد، بگذریم می توان گفت
 اولین نکته اینکه عملیات های داعش همیشه همراه با سروصدای رسانه ای بوده است و رسانه اساسا جزء لاینفک فعالیت داعش هست، بخصوص در این برهه که کوچکترین تحرکات خویش را برای اعلام موجودیت خویش رسانه ای میکنند که خود را زنده نشان دهند.
نکته دوم اینکه اگر داعش توانسته است تا زیونه بغداد خود را برساند (یا از قبل نیروهایش در این منطقه بوده اند‌) واقعا انجام عملیات بزرگتر و پر سروصداتر برای ایشان سخت بوده است ؟  برنامه ترور شخصیتی مهمتر و اثرگذار در نابودی داعش را  نمیتوانستن رقم بزنند؟
چرا فیلمی از عملیات خویش همانند دیگر عملیات‌ها منتشر نکردند؟
 لذا استناد این عملیات را به داعش ولو بخشی از جریان مقاومت و برخی در داخل، این خط تحلیلی را دنبال کردند غیردقیق و آدرس اشتباهی میدانم.

انتشار عکسی در کنار شهید بزرگوار  ابوالمهدی المهندس و شهید خواندن!! وی برای من و شما که از وی شناختی نداریم شاید او را فردی همراه مقاومت نشان دهد ، ولی برای مردم عراقی که او را هر روز در شبکه‌های الحره و الشرقیه دیده اند و مقالات و مخالفت‌های ایشان را ضد جریان مقاومت خوانده اند و سابقه ارتباط وی با سران داعش را میدانند، اثر معکوس خواهد داشت و به عکس ظن به دست داشتن مقاومت در ترور را ایجاد می‌کند.

هرچند مقاومت برای اثبات بی گناهی خود در این ترور تلاش میکند ولی بنظرم این حرکاتی خطا و برخواسته از نگاه امنیتی به قضیه است.
تا زمانی که  جریان مقاومت به اهمیت جنگ رسانه‌ای و دست خالی خود در این جنگ برای تسخیر قلوب مردم پی نبرد ونفهمد که جنگ امروز جنگ برای تسخیر افکار و قلوب مردم هست، متاسفانه بازنده این جنگ خواهد بود..

در راستای همین جنگ و اثر برافکار مردمی دیده می‌شود که موج دوم فشار بر مقاومت از طرف برخی شروع شده است که به دنبال سناریوی ورود مرجعیت برای حذف  سلاح فصائل هستند و مطالبات خویش را شروع کرده اند.(نگاه کنید توییت های مرجعیت خودخوانده جدید الموسوی و فائق شیخ علی) که باید در ادامه منتظر افزایش فشارهای این چنینی از طرف شخصیتهای سیاسی شیعی هم باشیم.