در حال بارگذاری ...

مناره ملویه

مناره مارپیچ (ملویه) یکی از سازه های اصلی مسجد جامع سامرا محسوب میشود. 

این مناره قدمتی 1200 ساله دارد.
مناره ملویه با شکل مخروطی و ارتفاع ۵۵ متر از یک قاعده بسیار وسیع با مساحت ۳۲ متر آغاز و به رأسی با شش متر مساحت ختم می‌شود.

ارتفاع مناره ملویه بیش از 50متر است. این مناره دارای پلکانی مارپیچ به شکل حلزونی و مدور در شش دور در سمت بیرونی است.

گفته شده این مناره به تقلید از مناره های کلدانیان و بابلیان ساخته شده است.

ساخت مسجد جامع سامرا و مناره ملویه در ضلع شمالی این مسجد، از سال  234 ه.ق شروع و در سال 239 ه.ق در دوره خلافت متوکل عباسی پایان یافت.
در حال حاضر سالم ترین بخش مسجد جامع سامرا همین مناره میباشد.
نظرات کاربران