در حال بارگذاری ...

در طول هشت سال جنگ بین ایران و عراق، هر دو کشور به مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل و گاهی رئیس شورای امنیت مشغول بودند.   این نامه‌ها در سطوح ریاست جمهوری، وزیر خارجه و هیأت نمایندگان از سوی دو کشور به سمت سازمان ملل گسیل می‌شد و هر کدام با ذکر سند و مدرک سعی در محکوم کردن طرف مقابل و احراز زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی توسط دیگری داشتند. افزون بر مکاتبات دو طرف، نامه‌های دبیر کل به سران یا وزیران خارجه‌ی دو کشور فرستاده شده و همچنین مواضع و تصمیم‌های مجمع عمومی و شورای امنیت به این دو کشور ابلاغ می‌شد.

مجموعه کتاب‌های«جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل»

 

در طول هشت سال جنگ بین ایران و عراق، هر دو کشور به مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل و گاهی رئیس شورای امنیت مشغول بودند.
 
این نامه‌ها در سطوح ریاست جمهوری، وزیر خارجه و هیأت نمایندگان از سوی دو کشور به سمت سازمان ملل گسیل می‌شد و هر کدام با ذکر سند و مدرک سعی در محکوم کردن طرف مقابل و احراز زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی توسط دیگری داشتند. افزون بر مکاتبات دو طرف، نامه‌های دبیر کل به سران یا وزیران خارجه‌ی دو کشور فرستاده شده و همچنین مواضع و تصمیم‌های مجمع عمومی و شورای امنیت به این دو کشور ابلاغ می‌شد.

 

مجموعه‌ی این نامه‌ها و اسناد، گردآوری و توسط آقای محمد علی خرمی تألیف و ترجمه شده و در ده جلد کتاب منتشر شده است، هر کتاب شامل تصویر اصل اسناد به زبان انگلیسی و ترجمه و چکیده اسناد به زبان فارسی است.

 

به رسم امانت، اسناد به طور کامل ترجمه شده و بدون دخل و تصرف در کتاب درج شده است.

 

مؤلف و مترجم: محمد علی خرمی

 

ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
 
نظرات کاربران