در حال بارگذاری ...

از آنجا که وفاداری به عشیره، قبل از سایر روابط اجتماعی و حتی کسب و کار تعریف می‌شود، خویشاوندسالاری نیز در بین مردم عراق زیاد به چشم می‌خورد. ایشان حتی دوستان خود را در وهله‌ی اول از بین افراد خویشاوند خود انتخاب می‌کنند. با یک گشت کوچک در عراق، مثال های زیادی برای این مطلب به چشمتان خواهد آمد. دو نفر با هم پسرعمو هستند، در عین حال بهترین دوست نیز هستند. 

خویشاوند سالاری

 

 از آنجا که وفاداری به عشیره، قبل از سایر روابط اجتماعی و حتی کسب و کار تعریف می‌شود، خویشاوندسالاری نیز در بین مردم عراق زیاد به چشم می‌خورد. ایشان حتی دوستان خود را در وهله‌ی اول از بین افراد خویشاوند خود انتخاب می‌کنند. با یک گشت کوچک در عراق، مثال های زیادی برای این مطلب به چشمتان خواهد آمد. دو نفر با هم پسرعمو هستند، در عین حال بهترین دوست نیز هستند. 

 

 از طرف دیگر، عراقی‌ها برای خویشاوندان خود ارزش و احترام بالایی قائلند. مثلا اگر با یکی از اهالی عراق به منزل یا مغازه یکی از نزدیکانشان بروی، انگار تو نیز همان قرابت و نزدیکی را داری و تو را همانگونه اکرام می کنند که اقوام و نزدیکان خویش را اکرام می‌کنند.

 

 اما نباید از آسیب‌های این روابط نیز غافل شد. آسیب این روابط در اینجا نمایان می‌شود که پیشنهادات کاری -حتی در ادارات دولتی- را در وهله‌ی اول به خانواده و نزدیکان خود می‌دهند. چراکه ایشان افراد مورد اعتمادشان هستند. از این روست که مع الاسف فساد اداری ناشی از همین نوع خویشاند سالاری ها در عراق زیاد است.
 
مطالب مرتبط

جایگاه عشیره نزد مردم عراق

جایگاه عشیره نزد مردم عراق

عراقی‌ها ارزش زیادی برای عشیره قائلند و قبایل بزرگ، از قدرت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردارند. اعضای عشیره باید مسئولیت رفتار و کردار خود را بپذیرند و هر گونه خطایی باعث بی‌آبروی کل عشیره می‌شود. 

|

نظرات کاربران