در حال بارگذاری ...

 هویت حشد الشعبی و نقشه های آمریکا

 

این سخن از طرف برخی ها زیاد گفته می شود که آمریکا حشد الشعبی و نه شیعه و نه ملت عراق را مورد هدف قرار داده است اما حقیقت این است که آمریکا تمام عراق را و تمام ملت عراق را به طور کل مورد هدف قرار می دهد و در این جا نقاط اساسی وجود دارد که باید به آن ها اشاره کرد:

 

یک: آمریکا برای چند پاره شدن و تکه تکه شدن ملت عراق و تسلط بر آن و نابودی این کشور نقشه می کشد و این کار را برای خشنودی رژیم صهیونیستی انجام می دهد تا از هرگونه توسعه در این کشور جلوگیری کرده و تا ملت عراق از فقر و نیازمندی و عقب ماندگی رنج بکشند تا بدین ترتیب عراق به عنوان یک کشور مقابله کننده و مقاوم با رژیم صهیونیستی پیشرفت نکند.

 

دو: این سخن که آمریکا فقط حشد الشعبی را مورد هدف قرار می دهد پس هدف از این مقوله این است که ملت عراق از نبرد واقعی جدا شوند و آمریکا می خواهد برخی را به این توهم بکشاند که این کشور به ملت عراق و سازوکار سیاسی آن احترام می گذارد و هدف ایالات متحده فقط حشد است اما در واقع آمریکا هیچ خیری برای این ملت نمی خواهد چه حشد با آنان باشد و چه حشد در کار نباشد پس نباید این توهم را داشته باشیم که نبرد آمریکا با مقاومت بدان معنا است که فقط با آنان در حال جنگ است و نه با غیر آن ها.

 

سه: این مهم است که بگوییم که نبرد آمریکا با عراق و ملت آن و به طبیعت امر با حشد این کشور و این ملت می باشد زیرا حشد روی مقاوم ملت را نمایندگی می کند و آمریکا می خواهد به حشد ضربه زده و آن را از معادله و قواعد بازی ساقط کند زیرا حشد سپر حامی از عراق و حامی امنیت و سازوکار سیاسی این کشور است.

 

چهار: اگر آمریکا بتواند حشد را براندازد در این صورت خواهد توانست که به مرجعیت و اسلام ضربه بزند و خواهد توانست تا ملت را بدون قدرتی که بتواند آن را از نابودی حفظ کند، نگه دارد.

 

پنج: آمریکا در حال حاضر فرهنگ صلح و دوستی میان خود و ملت عراق را از طریق این سخن که نبرد و هدف این کشور فقط حشد است، نشر می دهد و به همین خاطر نیز دنباله روهای خود را به حرکت در می آورد پس ما باید نبرد آمریکا را با ملت عراق چه الان و چه در آینده قرار دهیم زیرا که آمریکا می خواهد فقط با فرزندانمان از حشد الشعبی و جدا از بقیه ملت عراق رو به رو شود.

 

شش: آمریکا از طبقه آگاه و قلم های آماده برای دفاع از عراق و اسلام نگران است و به همین خاطر بوق های رسانه ای این کشور تلاش دارند تا حملات تخریب گرایانه ای را از داخل علیه این طبقه و این قلم ها انجام دهند و در این جاست که نقش نخبگان فرهیخته و مؤمن و با بصیرت ظاهر می شود.

 

هفت: آمریکا می خواهد که برخی از اقشار جامعه را علیه حشد الشعبی تحریک کند تا حشد را از این اقشار جدا کند پس از آن که به نوعی توانست که احزاب اسلامی را از طرفداران خود جدا کند و در این جا نیز نقش افراد آگاه و فرهیخته پیش کشیده می شود.

 

هشت: ما باید از خطوط اولیه دفاعی خود حفاظت کنیم و باید تأکید داشته باشیم که حشد الشعبی همان ملت عراق است و باید از این حشد دفاع کنیم و پیامی روشن که شکی در آن نباشد را با این مفاد که کسی که حشد را مورد هدف قرار دهد، مراجع و ملت را مورد هدف قرار داده است، برسانیم و نیز نباید بگذاریم که توطئه های آنان بر روی ما اجرا شود.

 

✍️ محمد صادق الهاشمی

 

 
نظرات کاربران