در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نتایج انتخابات 2021 عراق؛

سناریوهای تشکیل دولت، اعتراضات به نتایج انتخابات و چالش های پیش روی آن
نتایج انتخابات 2021 عراق؛

سناریوهای تشکیل دولت، اعتراضات به نتایج انتخابات و چالش های پیش روی آن

نتایج انتخابات 2021 عراق؛ سناریوهای تشکیل دولت، اعتراضات به نتایج انتخابات و چالش های پیش روی آن شهاب نورانی فر؛ دبیر خبر و تحلیل تحولات عراق انتخابات زودهنگام 2021 عراق در تاریخ 10 ...

یادداشت اعضا |

"کنفرانس بغداد برای همکاری و مشارکت"، کنفرانسی که غلبه حاشیه بر متن در آن مشهود بود

روز شنبه این هفته با میزبانی و دعوت دولت عراق، نشستی با حضور قدرت های منطقه ای و نیز با حضور فرانسه به عنوان نماینده اتحادیه اروپا برگزار شد. زمزمه ها درخصوص برگزاری این نشست هم از چند ماه قبل به گوش رسیده بود و می توان گفت هدف از آن هم کاهش تنش میان قدرت های منطقه ای و رساندن این ...

یادداشت اعضا |