در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مرگ سلطان هاشم جنایتکار و اصالت ذلت نزد برخی ها

مرگ سلطان هاشم جنایتکار و اصالت ذلت نزد برخی ها

به بهانه روابط و وابستگی ها و آداب و رسوم قبیله ای برخی از عشایر جنوب عراق برای تسلیت و عزاداری به مناسبت مرگ سلطان هاشم [وزیر دفاع زمان صدام] رفتند؛ کسی که در انتفاضه شعبانیه عراق سر همین عشایر را زیر پای خود گذاشته بود...

مقالات |